Bestuur

1610 weiland koeien zwanen_5302 kl

Het bestuur van Stichting de Brink ziet erop toe dat de gebouwen en 50 hectare grond aan de Duinweg en het Grote Heklaantje volgens de statuten beheerd en ontwikkeld worden. Voor alle landerijen beschikt de Noorderhoeve over een Demeter-keurmerk.

Het bestuur bestaat uit:

  • Siem Valkering, voorzitter
  • Paul Spiekermann, penningmeester
  • Jan Mesu, secretaris

Meerjaren Beleidsplan 2023-2027
Statuten

JAARVERSLAGEN

Relevante links