Doelstellingen

Noorderhoeve-Stichting-de-Brink-Landbouw

Sinds haar oprichting in 1981 heeft Stichting de Brink drie doelstellingen, die samenhangen en elkaar versterken: biodynamische landbouw, antroposofische zorg en educatie. De Brink stelt hiertoe haar landerijen en gebouwen zonder winstoogmerk beschikbaar aan de Noorderhoeve. Daarmee geeft De Brink aan huidige en toekomstige boeren, tuinders en zorgverleners de ruimte en vrijheid om te werken aan ontwikkelingskansen voor kwetsbare mensen, een sociale samenleving en vruchtbare aarde.

Biodynamische landbouw
De Brink ziet erop toe dat de Noorderhoeve een biodynamisch landbouwbedrijf is, waar de vitaliteit van mensen, planten, dieren en de aarde voorop staat. De biodynamische landbouwmethode gaat uit van de samenhang tussen bodem, omgeving en kosmos. De producten van de Noorderhoeve hebben het Demeter keurmerk.

Antroposofische zorg
De Noorderhoeve biedt dagelijks een veilige werkplek aan mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Door het contact met de dieren, de planten en natuur bouwen zij aan zelfvertrouwen en zelfrespect. Het werken op de boerderij schept nieuwe kansen voor hen in de maatschappij. De Noorderhoeve is een leer-werkgemeenschap en biedt ook woonruimte aan boeren, tuinders en cliënten.

Educatie
De boeren, tuinders en zuivelmakrs dragen hun kennis en ervaring uit door middel van rondleidingen, meewerkdagen en schooltuintjes. Het Grote Heklaantje is omgevormd tot leer-werkbedrijf en in het gehele bedrijf werken stagiaires mee voor hun leerproces. Voor cliënten van de dagbesteding is er de Noorderhoeve School met een lesprogramma in agrarische, kunstzinnige en sociale vakken.