Vriend van

IMG_1917Nieuwe vrienden
Stichting Vrienden van Scorlewald is altijd op zoek naar nieuwe vrienden om dit allemaal mogelijk te maken. Dat kunnen familieleden zijn, bekenden en iedereen die zich betrokken voelt bij Scorlewald, uiteraard ook bedrijven. Het is heel makkelijk om Vriend van Scorlewald te worden. Kijk hoe u kunt helpen!

Giften
Elke gift is welkom. Sommige Vrienden maken maandelijks een bedrag over, anderen kiezen voor een (half) jaarlijkse bijdrage, maar ook met eenmalige giften zijn we blij.

Gift
U kunt uw gift overmaken op:

IBAN: NL61 INGB 0003 0783 81
RSIN: 803841218
BANK: ING Bank  t.n.v. Stichting Vrienden van Scorlewald

Indien u zich opgeeft als donateur ontvangt u elk voorjaar een ‘jaarbrief’ met een overzicht van de activiteiten.

Legaat of erfstelling
U kunt er ook voor kiezen de Stichting Vrienden van Scorlewald in uw testament op te laten nemen.

Schenking in de vorm van lijfrente
Bij een schenking in de vorm van een lijfrente betaalt men jaarlijks een vast bedrag voor een periode van minimaal 5 jaar.

ANBI-status
Stichting Vrienden van Scorlewald heeft een ANBI-status. Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting