Financieel jaarverslag 2020

Terugblik op 2020
In 2020 heeft de Vriendenstichting een belangrijke bijdrage mogen leveren aan de realisatie van De Gelukstuin op Croon & Bergh. Een prachtige natuurlijke tuin met zintuigelijke uitdagingen om het landschap, de biodiversiteit en de seizoenen dynamischer te kunnen ervaren. En om mensen uit te nodigen in een vitaliserende omgeving tot rust te komen en na te denken over hun eigen dromen en wensen.