Hoe werkt de Vriendenstichting

Een paar keer per jaar komt het bestuur van de Stichting met vertegenwoordigers van Scorlewald bij elkaar. Zij bespreken welke wensen er op dat moment leven. Dit kunnen wensen van bewoners, ouders en medewerkers zijn. Het gaat  altijd om zaken die aan meerdere bewoners ten goede komen. Er worden jaarlijks terugkerende activiteiten ondersteund en er wordt bijgedragen aan eenmalige verzoeken.

Twee voorbeelden: elk jaar wordt een bedrag per bewoner geschonken als bijdrage voor de paas- en zomervakantie. Dit gebeurt al sinds de oprichting van de Vriendenstichting. Het tweede voorbeeld: door de aanschaf van een bakfiets kunnen bewoners boodschappen bij klanten thuis bezorgen.