Beleidsplan

Januari 2022

Statutair beoogt de Vriendenstichting als hoofddoel:

  1. Het verbreiden van kennis aangaande en het wekken van belangstelling voor het werk van het instituut Scorlewald, deel uitmakende van de Rafaëlstichting voor Sociale heilpedagogie.
  2. Het moreel en financieel steunen van deze instelling, in het bijzonder waar het de directe behoeften van de bewoners en hun ontwikkeling betreft.
  3. Andere activiteiten ter bevordering van de maatschappelijke aanpassing van in hun ontwikkeling belemmerde personen.

De Stichting werft fondsen bij donateurs, door schenkingen en legaten.

De Stichting heeft het vermogen en de fondsen ondergebracht bij Roemer Kamp & Partners Vermogensbeheer te Haarlem, die het vermogen beheert in diverse beleggingen. Uit het rendement van de beleggingen worden zaken gefinancierd, die ten goede komen aan de gehandicapte bewoners en voorzien in kosten, die niet gedragen worden door volksgezondheid voorzieningen.

De beslissingen over waaraan geld wordt geschonken worden genomen door het bestuur van de Stichting naar aanleiding van specifieke verzoeken van en in samenspraak met de staf van Scorlewald. De bijdragen van de Stichting moeten steeds ten goede komen aan meerdere bewoners.

De fondsen worden o.a. besteed aan bijdragen voor paas- en zomervakanties van de bewoners. Substantiële bedragen worden geschonken aan projecten, die ten goede komen aan de bewoners, waarbij deze zich zo zelfstandig mogelijk kunnen ontwikkelen in zorgboerderijen of huizen, soms ook buiten Scorlewald. Bijdragen worden geleverd aan gebouwen/werkplaatsen, waar de gehandicapte bewoners een arbeidzame bijdrage leveren, zoals werk in winkels, bakkerij, lunchroom of boerderij. Ook wordt bijgedragen aan kunstvoorwerpen en/of tuininrichting ten behoeve van een rust- en bezinningsplaats voor de bewoners; de Scorlewald Academie, een activiteit in het winterseizoen voor ontspanning en inspiratie voor de bewoners, wordt gedragen door de Stichting. Verder draagt de Stichting bij aan een bezorgmogelijkheid van producten uit de winkel van Scorlewald door de gehandicapte bewoners zelf, waarbij een bakfiets wordt gefinancierd.

Nieuwe verzoeken vanuit Scorlewald zullen besproken en behandeld worden wanneer die in een van de vergaderingen worden ingebracht.