Stichting Vrienden van Scorlewald

Scorlewald-logo

De bewoners van Scorlewald hebben goede vrienden nodig. Vrienden die met elkaar extra’s mogelijk maken waarin de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten niet voorziet. Deze zaken verrijken het leven, maken het ¬†aangenamer en menswaardiger. Voor mensen die leven met een ontwikkelingsstoornis is dat bijzonder belangrijk. Het ondersteunt een gezonde ontwikkeling. Om deze extra’s mogelijk te maken is de Stichting Vrienden van Scorlewald opgericht.