Doel

De Stichting Vrienden van Scorlewald heeft als doelstelling: het beschikbaar stellen van middelen om voor de bewoners van Scorlewald voorzieningen mogelijk te maken die niet door de overheid worden vergoed.