Over het Raphaëlfonds

Het Raphaëlfonds is een aparte stichting met een eigen bestuur. Deze stichting staat juridisch los van de Raphaëlstichting en is dan ook niet afhankelijk van de overheid noch van de wetgeving in de zorgsector.

Samenstelling van het bestuur: T. van Schie (voorzitter),
P.W. Blomaard (secretaris/penningmeester), A. Boender, R. Hardewijn en C. de Bruijn.
Het Raphaëlfonds is afhankelijk van giften, schenkingen, erfstellingen en legaten.

Met uw vragen over het Raphaëlfonds kunt u tijdens
kantooruren bellen met het secretariaat 072-509 90 00
e-mail: info@raphaelfonds.nl