Over ons

De-Kosterij-in-Middenbeemster-288x288

Als Raphaëlfonds willen we graag impulsen en initiatieven ondersteunen, al dan niet in co-financiering met de inbrenger of andere fondsen. Het Raphaëlfonds is afhankelijk van giften, schenkingen, erfstellingen en legaten.

We ondersteunen:

  • Initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de doorontwikkeling van de antroposofisch geïnspireerde langdurige zorg aan mensen met een verstandelijke beperking/psychiatrie, ouderenzorg en/ of Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • (actie)onderzoek dat instrumenten, interventies en aanpakken toetst die bijdragen aan een beter leven voor de cliënten die gebruik maken van de antroposofische langdurige zorg
  • projecten die de leefwereld van de bij deze instelling betrokken cliënten verbeteren of vergroten, projecten die bijdragen aan inclusie en participatie
  • deskundigheidsbevordering en competentie vergroting van cliënten, verwanten en medewerkers die betrokken zijn bij de antroposofische zorg in Nederland en buitenland

Hebt u vragen of een aanvraag past?
U kunt een pre-toets doen met gebruikmaking van bovenstaand kader, of door een kort mailtje te sturen aan: info@raphaelfonds.nl

Bestuur
Het Raphaëlfonds is een aparte stichting met een eigen bestuur. Deze stichting staat juridisch los van de Raphaëlstichting en is niet afhankelijk van de overheid of van wetgeving in de zorgsector.

Samenstelling van het bestuur:
Ted van Schie (voorzitter + penningmeester)
Annemarie Zuidweg (secretaris)
Carla de Bruin, lid
Nickie van der Wulp, lid
David Borghouts, lid
Maud de Leeuw, lid

Het Raphaëlfonds heeft geen medewerkers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen honorarium.

Missie Raphaëlfonds
De missie, visie en doelstellingen van het Raphaëlfonds kunt u hier vinden.

Contact
Heeft u vragen over het Raphaëlfonds? Tijdens kantooruren kunt u bellen met het secretariaat 072-509 90 00 of een
e-mail sturen naar: info@raphaelfonds.nl