Over ons

De-Kosterij-in-Middenbeemster-288x288

In het beleid van het Raphaëlfonds staat de ondersteuning van activiteiten – met name activiteitencentra en werkplaatsen – centraal mede gelet op de nieuwe wet WMO. Verder is een speerpunt de antroposofische deskundigheidsbevordering van medewerkers en cliënten en desbetreffend onderzoek.

Het bestuur van stichting Raphaelfonds wil met haar actuele en vernieuwde beleid ook die cliënten ondersteunen die buiten de strikte Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen en bijvoorbeeld binnen de WMO onder de Gemeenten zijn komen te vallen en die tussen wal en schip dreigen te vallen. Verder is een speerpunt het bevorderen van de op de antroposofische visie gebaseerde methodiek in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg vanuit de constatering dat desbetreffende kennis en kunde te wensen overlaat. Ook wil het bestuur extra projecten of activiteiten ondersteunen die gericht zijn op de deskundigheidsbevordering van cliënten.

Het Raphaëlfonds is een aparte stichting met een eigen bestuur. Deze stichting staat juridisch los van de Raphaëlstichting en is dan ook niet afhankelijk van de overheid noch van de wetgeving in de zorgsector.

Samenstelling van het bestuur:
Ted van Schie (voorzitter + penningmeester)
Annemarie Zuidweg (secretaris)
Rob Hardewijn, lid
Anneke Boender, lid
Carla de Bruin, lid
Het Raphaëlfonds is afhankelijk van giften, schenkingen, erfstellingen en legaten.

Met uw vragen over het Raphaëlfonds kunt u tijdens
kantooruren bellen met het secretariaat 072-509 90 00
e-mail: info@raphaelfonds.nl