Aanvraag indienen

Korenmolen-de-Otter-kopie

Als uw project voldoet aan de algemene criteria van het Raphaëlfonds kunt u een aanvraag indienen. Wij stellen prijs op een aanvraag waaruit het hart en de motivatie spreekt. Lees het onderstaande zorgvuldig door, voordat u begint met het indienen van een aanvraag. De toegevoegde projectomschrijving is van essentieel belang.

Criteria
Het bestuur van het Fonds stimuleert de komende 5 jaar (2019 t/m 2024) specifiek het inzetten van middelen, ter ondersteuning van de uitvoering van onderzoekstrajecten t.b.v. het verbeteren van de kwaliteit van zorg in antroposofische zorginstellingen maar ook projecten ter inspiratie voor het werken bij antroposofische zorginstellingen (scholing, cultuur etc.).

NB: Het Raphaëlfonds neemt geen individuele opleidingen in behandeling.

Wanneer aanvragen?
U kunt altijd een aanvraag indienen. De volledige aanvraag dient ruim voordat het project van start gaat in ons bezit te zijn. Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen als het project is gestart.

Voor informatie omtrent de haalbaarheid van een financiële bijdrage van het Raphaëlfonds voor uw initiatief kunt u contact opnemen met het secretariaat via e-mail: info@raphaelfonds.nl

Elke aanvraag is anders
Ieder verzoek om steun is anders en verdient een zorgvuldige afweging. Het kan voorkomen dat een aanvraag op de lijst van toezeggingen overeen lijkt te komen met uw project. Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden.

Indienen aanvraag
U kunt een aanvraag indienen door ons een brief/ e-mail te schrijven met het verzoek. Daarbij graag de volgende documenten meesturen.

Verplichte PDF documenten:

A: Verplichte PDF documenten bij de aanvraag


1. Projectomschrijving

  Het meest essentiële document van uw aanvraag. Dit is uw persoonlijke verzoek. Wellicht heeft u een deel van de informatie al ingevuld, maar wij vragen u deze alsnog mee te nemen in uw projectomschrijving:
 • maximale grootte: 4 x A4
 • korte omschrijving van het project
 • het ideaal achter de aanvraag (welke idealen drijven het onderzoek en hoe maakt dit onderzoek impact)
 • de doelgroep
 • plan van aanpak: wie doet wat en wanneer? (inclusief communicatiestrategie tijdens het onderzoek, bij presentatie resultaten, aandacht voor online en offline tbv beoogde impact)
 • organisatie en samenwerkingspartners
 • duur van het project


2. Begroting met dekkingsplan

 • een uitsplitsing van de totale kosten
 • de verwachte inkomsten en uw eigen bijdrage
 • waar heeft u nog meer aangevraagd?
 • welk bedrag vraagt u aan het Raphaëlfonds?

3. Stichtingsakte of laatste financiële jaarverslag
Doet u een aanvraag namens een stichting of vereniging, voeg dan ook de stichtingsakte of statuten, uittreksel kamer van koophandel en het laatste financiële jaarverslag toe.

B: Verplichte PDF documenten op een later moment

Evaluatie

Om zicht te krijgen op de realisatie van uw project en de manier waarop onze stichting zo goed mogelijk ondersteuning kan bieden, vragen wij u om een evaluatie.

Van projecten die langlopend zijn, verwachten wij een half jaar nadat het project van start is gegaan een tussentijdse evaluatie.
Een eventuele nieuwe aanvraag nemen wij alleen in overweging als wij een evaluatie van het voorgaande project hebben ontvangen.