Aanvraag indienen

Korenmolen-de-Otter-kopie

Als uw project voldoet aan de algemene criteria van het Raphaëlfonds kunt u een aanvraag indienen. Wij stellen prijs op een aanvraag waaruit het hart en de motivatie spreekt. Lees het onderstaande zorgvuldig door, voordat u begint met het indienen van een aanvraag. De toegevoegde projectomschrijving is van essentieel belang.

Criteria
Het bestuur van het Fonds stimuleert de komende 5 jaar (2019 t/m 2024) specifiek het inzetten van middelen, ter ondersteuning van de uitvoering van onderzoekstrajecten t.b.v. het verbeteren van de kwaliteit van zorg in antroposofische zorginstellingen maar ook projecten ter inspiratie voor het werken bij antroposofische zorginstellingen (scholing, cultuur etc.).

NB: Het Raphaëlfonds neemt geen individuele opleidingen in behandeling.

Wanneer aanvragen?
U kunt altijd een aanvraag indienen. De volledige aanvraag dient ruim voordat het project van start gaat in ons bezit te zijn. Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen als het project is gestart.

Voor informatie omtrent de haalbaarheid van een financiële bijdrage van het Raphaëlfonds voor uw initiatief kunt u contact opnemen met het secretariaat via e-mail: info@raphaelfonds.nl

Elke aanvraag is anders
Ieder verzoek om steun is anders en verdient een zorgvuldige afweging. Het kan voorkomen dat een aanvraag op de lijst van toezeggingen overeen lijkt te komen met uw project. Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden.

Indienen aanvraag
U kunt een aanvraag indienen door dit formulier in te vullen. Daarbij graag onderstaande documenten meesturen naar: info@raphaelfonds.

  • Stichtingsakte of laatste financiële jaarverslag;
    Doet u een aanvraag namens een stichting of vereniging, voeg dan ook de stichtingsakte of statuten, uittreksel kamer van koophandel en het laatste financiële jaarverslag toe.

Evaluatie
Om zicht te krijgen op de realisatie van uw project en de manier waarop onze stichting zo goed mogelijk ondersteuning kan bieden, vragen wij u om een evaluatie.

Van projecten die langlopend zijn, verwachten wij een half jaar nadat het project van start is gegaan een tussentijdse evaluatie.
Een eventuele nieuwe aanvraag nemen wij alleen in overweging als wij een evaluatie van het voorgaande project hebben ontvangen.