Contact

Novalishoeve-288x263

Correspondentieadres:
Postbus 28
1870 AA Schoorl

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat
tel.: 072 – 50 99 000
e-mail: info@raphaelfonds.nl
www.raphaelfonds.nl
Triodos bankrekeningnummer: NL57TRIO033.84.57.135
BIC-code TRIONL2U

Het Raphaëlfonds is bij de KvK ingeschreven onder nummer 41 23 82 03 en onder de naam Stichting Ontwikkelingsfonds Raphaëlstichting. De stichting is gerangschikt als goede doel stichting die algemeen nut beoogt (ANBI).