Ondersteunde projecten

Zonnepanelen-op-zorgboerderij-Dijkgatshoeve-288x288

Hier treft u een overzicht van initiatieven die we recent ondersteund hebben.

– Inclutrain Connect: een uitwisselingsprogramma tussen vijf Europese zorgboerderijen uit Portugal, Oostenrijk, Duitsland en Nederland. De uitwisseling bestaat uit trainingsbijeenkomsten, telkens op één van de zorgboerderijen. Tijdens deze bijeenkomsten worden zowel zorgvragers als werkleiders inclusief opgeleid en vertrouwd gemaakt met deze vorm van opleiden. Vertrekpunt in deze trainingsbijeenkomsten zijn de individuele mensen met hun mogelijkheden. Alleen dat maakt inclusiviteit tot werkelijkheid. In het kader van dit project daarvan zijn films gemaakt. In de film ligt de nadruk op het ontdekken van de handelingsimpuls van de ander, in deel twee wordt ook ingegaan op hoe je bij de handelingsimpuls kan aansluiten. Het maken van de film was tevens een onderzoek naar hoe de methodiek is over te dragen aan anderen. Een deel van de film is in Oostenrijk gemaakt op de “Birkenhof”. De Duitse teksten zijn in het Nederlands ingesproken zodat ze ook begrijpelijk zijn voor mensen die geen Duits kunnen en geen ondertiteling kunnen lezen. Het is een vervolg op de eerste film. Er is ook een derde film verschenen die de internationale samenwerking laat zien.
– Ontwikkeling en actie-onderzoek instrument t.b.v. biografisch werken in de langdurige zorg
– Renovatie muziektent Midgard
– Bijdrage bewonersconferentie antroposofische VG-instellingen in NL
– Kunst en conferentie Urtica de Vijfsprong
– Onderzoek naar kwaliteit in de zorg
– Deskundigheidsbevordering bij fondswerving
– Zonnepanelen voor op het dak van zorgboerderij Dijkgatshoeve
– Verbouwing van een boerderij tot woning voor jonge mensen met een beperking
– Conferentie over dienstverlening aan mensen met een beperking
– Dagbestedingsproject voor mensen met een beperking

Bakkerij Novalishoeve
– Biologische bakkerij als sociaaltherapeutische werkplaats voor cliënten op zorgboerderij Novalishoeve (filmpje)
– Publicatie over healing environment
– Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg
– King Fisher Foundation
– Academie Antroposofische Gezondheidszorg
– Onderzoek naar ouderen met een beperking

Schermafbeelding 2017-10-03 om 17.07.35

– Een Motomed (bewegingstrainer) voor verpleeghuisbewoners
– Nieuwe zorgboerderij
– Onderzoek naar mensen met niet-aangeboren hersenletsel
– Inrichting stilteplek op terrein Midgard
– Herdruk boekje NVAZ ‘Helende Omgeving’
– Gefilmd drieluik over Choroï-muziekinstrumenten
– Project ‘Glansrijke Jongeren
– Conferentie Dornach
– Begeleid zelfstandig wonen
– 
Bus Rozemarijn
– Abonnement Antroposofie Magazine voor begeleiders
– Atelier Breidablick
– Tijdschrift DeSeizoenen
– Huisweirdfestival
– Religieuze ontwikkeling antroposofische instellingen
– Wereld Lier Conferentie
– World Wide Congres for Persons with disabilities
– Opleiding Ita Wegman Moskou