Onderzoekstrajecten

In de vormgeving en uitvoering van onderzoekstrajecten ziet het Fonds graag dat aan onderstaande criteria wordt voldaan:
De opzet en uitvoering van het onderzoek wordt gedaan bij voorkeur op basis van ‘action research’; participatief actieonderzoek gericht op hele concrete praktische problemen of vragen, waardoor de praktijk snel verbeterd wordt, waarin onderzoek en actie verbonden zijn, waarmee ervaringskennis wordt verrijkt, waarin de opbrengsten direct ten goede komt aan de praktijk en overdraagbaar zijn. Medewerker en onderzoeker trekken samen op om de werkelijkheid te veranderen (verbeteren van de real-life situatie of het handelen) en niet alleen om zaken vast te stellen of te begrijpen en verklaren; de kennis die ontstaat is direct nuttig voor de praktijk.

– Bij actie-onderzoek geldt:

  • dat de zorgprofessional in zijn/haar dagelijks werk het feitelijke onderzoek zelf uitvoert en het onderzoek deel uitmaakt van de dagelijkse praktijk; hij of zij is dus niet reactief (geïnterviewd, geobserveerd) maar actief betrokken;
  • dat de wetenschappelijke begeleider zorgt voor de methodische verantwoording, de reflectie en evaluatie, de documentatie van de onderzoeksstappen en opbrengsten;
  • dat de cliënten en de praktijk direct baat hebben van het actie-onderzoek door de zorgprofessional omdat het onderzoek direct gericht is op verbetering van kwaliteit;
  • dat uit actie-onderzoek een best-practice kan ontstaan en dat ook collega’s uit het werk direct betrokken raken bij het onderzoek en de opbrengsten.
  • dat mogelijke publicaties goed leesbaar zijn voor medewerkers in de zorg.

– De zorginstelling die het onderzoek bij het Fonds aanvraagt en uitvoert, doet dit in samenwerking met een wetenschappelijke instelling zoals het lectoraat AG aan de Hogeschool Leiden, het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum, het Louis Bolk Instituut of vergelijkbare onderzoeksinstellingen.

– De betrokken onderzoeksinstelling levert de onderzoeksbegeleider.

– De onderzoeksbegeleider draagt er zorg voor, dat de uitkomst(en) van het onderzoek en betrouwbaar en overdraagbaar naar de praktijk zijn.

– De onderzoeksbegeleider draagt zorg voor publicatie van de resultaten van het onderzoek, op een wijze die passend is bij de uitkomsten en afgestemd is met de zorginstelling.

– Het Raphaëlfonds stelt middelen ter beschikking voor het vrijstellen van medewerkers van de zorginstelling, voor het aantrekken van een wetenschappelijke begeleider van een onderzoeksinstelling en voor het delen (presenteren, publiceren) van de uitkomsten.