Over ons

1610 sla oogsten Jeroen Hak_4857 kl

De Brink is de onroerendgoedstichting van de Noorderhoeve. De landerijen, boerengebouwen en woonvoorzieningen van de Noorderhoeve zijn eigendom van Stichting de Brink. Het doel van De Brink is om de Noorderhoeve als agrarische leer-woon-werkgemeenschap veilig te stellen voor huidige en toekomstige generaties. Dat doet zij door grond en gebouwen aan te kopen en/of te ontwikkelen, en die tegen zo laag mogelijke lasten ter beschikking te stellen voor de biodynamische landbouw in combinatie met antroposofische zorg en educatie.

Historie
In 1981 begon de Noorderhoeve als een idee van een biodynamische boer, vrijeschoolleerkracht en antroposofische arts. Dit driemanschap wist een grote groep mensen te enthousiasmeren en met vereende daad- en schenkkracht hebben zij een oude stolpboerderij met circa twaalf hectare aan de Duinweg 125 in Schoorl gekocht. De Noorderhoeve, zoals zij hun landbouwinitiatief noemden, kreeg drie idealen mee: het in de wereld zetten van biodynamische landbouw, educatie en antroposofische zorg. Stichting de Brink werd eigenaar van de gebouwen en grond én hoeder van deze drie idealen.

Groei en ontwikkeling
Inmiddels zijn we ruim 40 jaar verder. De oude stolpboerderij aan de Duinweg heeft plaatsgemaakt voor nieuwe gebouwen met drie gezinshuizen en een woonappartement voor medewerkers, negen zorg-appartementen, een ruime potstal, diverse binnenwerkplaatsen en recent nog prachtige kantoor- en vergaderruimtes. Het Grote Heklaantje is er in 2006 bij gekomen met een beheerderswoning, acht zorg-appartementen, een jongveestal, educatieruimte en kantoor. Verspreid over beide locaties beheert de Noorderhoeve 45 hectare, inclusief een bos en waterberging.

Idealen
In de afgelopen decennia is er dus ongelofelijk veel in beweging gezet, ontwikkeld, afgebroken en weer opgebouwd. Het bijzondere is dat de drie oorspronkelijke idealen – biodynamische landbouw, educatie en antroposofische zorg – in al die jaren onveranderd zijn gebleven.

Raphaëlstichting
Sinds 1 januari 2022 is de Noorderhoeve gefuseerd met de Raphaëlstichting. Hoewel de Raphaëlstichting nu de eigenaar is van de agrarische zorgonderneming en ook de officiële pachter is van Stichting de Brink, zijn de boeren en tuinders van de Noorderhoeve nog steeds verantwoordelijk voor het beheer van de gronden en gebouwen.

ANBI
Stichting de Brink is een ANBI. Dat betekent dat schenkingen, erfstellingen en legaten fiscaal aftrekbaar zijn. Met de verworven gelden kan De Brink bestaande landbouwgrond en gebouwen onderhouden en nieuwe landbouwgrond aankopen.