Visie

Iambe 1
Werken aan een ambachtelijk en zinvol product is een essentieel onderdeel van de bedrijfscultuur bij iambe, maar niet het enige. Net zo wezenlijk is het dat je met elkaar een gemeenschap vormt waarin je oog hebt voor elkaar. Waarin je ook gezamenlijk stil kunt staan bij de belangrijke momenten van het leven.
Een belangrijk moment in het gemeenschappelijke leven vormt het samen vieren van de feesten die het jaarverloop markeren en er kleur aan geven.
Iambe maakt deel uit van de Raphaëlstichting. Bij de Raphaëlstichting wordt gewerkt wordt vanuit een antroposofische visie. Daarbij gaat het erom op passende wijze in te gaan op individuele vragen van mensen. In deze zorgvisie wordt sterk gelet op het individu én de gemeenschap, op natuurlijke materialen en ecologische ingrediënten, op een sfeervolle omgeving en…
 op zinvol werk.

De artikelen op de schappen worden behalve door Iambe ook geleverd door andere locaties van de Raphaëlstichting, zoals Scorlewald, Artemis, ’t Roode Hert en Feniks.