Over Croon en Bergh

2. Foto 2

Croon en Bergh is een kleinschalige woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een onderdeel van Scorlewald. Het woonhuis is gesitueerd in een grote stolpboerderij, waarin negen volwassenen met een complexe zorgvraag wonen. Aan de stolpboerderij is een huis gekoppeld, waarin een medewerkersgezin woont.

Om de boerderij ligt een gebied van ongeveer 1 hectare, met een werkplaatsgebouw, een groentetuin, een boomgaard, een (warme) kas en een gelukstuin. In de kas worden plantjes gekweekt en er wordt gewerkt aan verschillende passende producten voor de verkoop.

Sinds januari 2017 staat het Croonjuweel op het terrein, een werkplaatsgebouw voor de bewoners van Croon en Bergh en een aantal deelnemers van andere locaties. In samenwerking met Huiberts Biologische Bloembollen worden daar bloembollen verpakt. Lees er hier meer over.

Achter het Croonjuweel is de Gelukstuin. Dit is is een rolstoeltoegankelijke openbare kwekerij en energetische tuin. Hij wordt onderhouden door enthousiaste vrijwilligers en dagbesteders van Scorlewald.

Aansluitend aan de huiskavel ligt een gebied van ca. 2 ½ hectare waarin een waterbergingproject is ontwikkeld door het Hoogheemraadschap. Dit gebied is vrij toegankelijk voor iedereen.

Wij willen op deze plek een woon- en werkomgeving creëren, waarin de bewoners zich veilig en geborgen kunnen voelen. Wij laten ons hierbij inspireren door het antroposofisch mens- en wereldbeeld, met elkaar een gemeenschap vormend waarin dienstbaarheid, gelijkwaardigheid en tegenwoordigheid van geest de basis vormen voor onze beroepshouding.
Er is aandacht voor de ontwikkelingsvraag van elke bewoner, uitgaande van de mogelijkheden die iemand heeft. Zo willen wij voor iedereen de ruimte en de veiligheid scheppen, waarbinnen iemand zichzelf kan zijn, zich kan ontwikkelen en kan groeien naar een grotere mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Hiertoe verzorgen wij in het woonhuis een rustige, warme sfeer met veel aandacht voor de omgeving qua materiaal- en kleurkeuze. Ook het sociale leven wordt met aandacht verzorgd, bijvoorbeeld bij de dagelijkse opening in de kas, de gezamenlijke (biologische) maaltijden en de wekelijkse muziekmiddag. Er is er een duidelijke dagstructuur, met voor sommige bewoners een individueel dagprogramma. Ook de dagen van de week zijn herkenbaar, door terugkerende gewoontes en activiteiten. Door het jaar heen volgen wij het ritme van de natuur en de (christelijke) jaarfeesten. De afwisseling van inspanning en ontspanning wordt voor elke bewoner individueel bepaald, wij werken vanuit het idee dat er een evenwicht moet zijn tussen wat iemand kan en wat iemand aankan, dat is voor iedereen verschillend. Er is in het werk geen productiedruk, wel ligt er de nadruk op dat de producten verkocht gaan worden. Zo kunnen de bewoners zich betekenisvol voor de samenleving voelen.

Er is een enthousiaste groep vrijwilligers, die op verschillende gebieden voor extra handen zorgen. Ook de ouders participeren in de zorg, zij zijn immers de ervaringsdeskundigen.

Croon en Bergh ligt in een kleine dorpsgemeenschap. Wij streven ernaar deel uit te maken van deze dorpsgemeenschap, door mee te doen aan verschillende dorpsactiviteiten en, omgekeerd, door een gastvrije uitstraling te verzorgen.

default