ZZP’er en/of hoofd-onderaannemers

Er zijn twee mogelijkheden voor een ZZP’er (een ZZP’er kan namelijk tevens onderaannemer* zijn):

  • Cliënt ontvangt zorg van een ZZP’er, die tevens onderaannemer is
  • ZZP’er wordt ingezet voor niet-zorgtaken (denk aan inzet bij muziek, sport, kunst of als ondersteunende dienst)

* Er is sprake van Onderaanneming indien een zorgaanbieder (een deel van) de toegekende, daadwerkelijke zorg aan een andere zorgorganisatie, zorgverlener of ZZP’er uitbesteedt die namens en onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder de zorg verleent. Onderaannemers zijn bv. dagbestedings- en logeerlocaties, maar ook verzorgend personeel, huisartsen, behandelaren, tandartsen, therapeuten etc.

In geval de ZZP’er geen onderaannemer is, ontvangt deze een overeenkomst van opdracht via de afdeling HR. Bij inzet van een ZZP’er die tevens onderaannemer is, wordt via de afdeling cliëntmutatie een raamovereenkomst opgesteld waarin de overeenkomst van opdracht wordt verwerkt.
De toets op onderaannemerschap wordt na het indienen van dit formulier gedaan door de afdeling cliëntmutatie. Voor het kunnen beoordelen en opstellen van de overeenkomst dient onderstaand aanvraagformulier volledig te worden ingevuld en ingediend bij de afdeling cliëntmutatie.

In de overeenkomsten dient te worden aangegeven of er sprake is van geen werkgeversgezag of dat er vrije vervanging mogelijk is. De Stichting stelt ook een aantal voorwaarden om als ZZP’er werkzaamheden te verrichten. Meer informatie hierover is te vinden in de toelichting.

Bij vragen kun je contact opnemen met de afdeling cliëntmutatie: clientmutatie@raphaelstichting.nl

Bijvoorbeeld Scorlewald Keuken
Click or drag a file to this area to upload.
Bestandsgrootte maximaal 4MB
Zo ja, upload het document bij deze aanvraag. Zo nee, dan dient de ZZP'er zelf een VOG aan te vragen
Zo ja, upload het document bij deze aanvraag. Zo nee, dan dient de ZZP'er zelf een uittreksel KvK aan te leveren.
//
//
//
//
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Bestandsgrootte maximaal 4MB
Akkoord om e-mailadres te bewaren om verwerking te kunnen behandelen. Voor meer info check onze privacyverklaring, met daarin meer info over hoe en waarom we uw gegevens bewaren.
* Verplicht veld