Vragen aan de medewerkers voor e-learning

Onderstaand enkele vragen om na te gaan hoe we op de locaties omgaan met scholing en hoe we e-learning binnen de Raphaëlstichting vorm kunnen geven?

Wij hopen je vragenlijst voor 5 mei te ontvangen.

Alvast bedankt,
Werkgroep e-learning

Wat is e-learning?

e-learning: wordt geassocieerd met leeractiviteiten waarbij interactief gebruik wordt gemaakt van een computer die verbonden is met een computernetwerk. Een andere definitie van e-learning (in brede zin) is: elke leervorm die gebruikmaakt van een computernetwerk voor distributie, communicatie over en weer en facilitering.

Vragen

* Verplicht veld