Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) – CAO Gehandicaptenzorg

Eén onderdeel per keer aanvragen; bij meerdere onderdelen, meerdere aanvragen inleveren

1 (kopie van) de factuur én van het betalingsbewijs (beide op naam medewerker) bijvoegen is noodzakelijk
2 meedoen kan eenmaal per drie kalenderjaren
Gewenste vergoeding (max. 749 euro voor fiets en max. 750 euro voor computer)
Aflossing in maximaal 18 maanden
  • In te stemmen met de voorwaarden die gesteld worden aan de meerkeuze arbeidsvoorwaarden conform CAO GHZ/regeling secundaire arbeidsvoorwaarden van de Raphaëlstichting
  • Op de hoogte te zijn van de gevolgen die kunnen optreden als gevolg van deelname aan het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden:
    • Een verlaging van het loon in het kader van de sociale verzekeringswetten, waaronder de ZW, de WIA en de WW en een verlaging van de loondoorbetaling tijdens de eerste twee ziektejaren.
    • Een verlaging van van het loon afhankelijke arbeidsvoorwaarden: een verlaging van de grondslag voor de berekening van de vakantiebijslag en de eindejaarsuitkering.
    • Een verlaging van het inkomen in het kader van inkomsten afhankelijke subsidies c.q. toeslagen, waaronder de huurtoeslag en de zorgtoeslag.

* Verplicht veld