Huisregels Keuken Scorlewald

AANWEZIGHEID
Deelnemers in de keuken beginnen dagelijks met een werkbespreking. Deze bespreking vindt plaats rondom de grote tafel aan de koude kant van de keuken. Aanvang: 9.00 uur. De deelnemer zorgt dat hij/zij op dit tijdstip, omgekleed in werkkleding, aanwezig is. Vanaf 8.30 tot 9.00 uur is er gelegenheid tot omkleden in de dames- of herenkleedkamer.

KLEDING
Deelnemer draagt in de keuken speciale kokskleding. Deze kleding bestaat uit een koksbuis, een koksbroek en stevige werkschoenen. Onder de buis mag een t-shirt worden gedragen, hiervoor zijn speciale witte t-shirts beschikbaar in de kledingkast van de keuken.
Deelnemer mag, buiten zijn/haar onderkleding, geen eigen kleding dragen tijdens het werk, ook niet onder de koksbuis of broek.
Werkschoenen worden slechts gedragen tijdens werktijd in de keuken en mogen niet buiten werktijd voor andere doeleinden worden gebruikt.
Deelnemers met lang haar dragen een koksmuts of binden het haar samen.

SIERADEN
Armbanden, horloges en ringen mogen niet worden gedragen tijdens het werk.

MOBIELE TELEFOONS
Mobiele telefoons worden vóór de ochtendbespreking van 9.00 uur ingeleverd op het kantoor en worden bewaard in een speciaal daarvoor aangewezen geldkistje. Tijdens de lange pauze van 12.30 tot 14.00 uur mag de telefoon worden gebruikt, tijdens de koffie en theepauzes blijven de telefoons op het kantoor.

ETEN
De lunchpauze is van 12.30 tot 14.00 uur. Deelnemer zorgt zelf voor brood en/of fruit. In het restaurant wordt tussen de middag gratis soep geserveerd.

HYGIENE
Voorafgaand aan het werk wast iedere deelnemer zijn/haar handen bij het speciaal daarvoor aangewezen waspunt. Andere momenten waarop het verplicht is de handen te wassen zijn:
Na ieder bezoek van het toilet
Na iedere aanraking van het gezicht (neus/mond/oren)
Na hoesten of niezen
Tijdens werkzaamheden, in geval van gevaar op kruisbesmetting
Bij het verzorgen van de handen wordt extra aandacht besteed aan de nagels. Nagels horen goed schoon en kortgeknipt te zijn.
Iedere deelnemer is verder verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke hygiene. Wel wordt verwacht dat hij/zij in ieder geval dagelijks doucht.

TAALGEBRUIK
In de keuken wordt vanzelfsprekend niet gevloekt en/of gescholden.

GEBRUIKMAKING VAN HET KANTOOR
Op de volgende tijdstippen is het kantoor alleen toegankelijk voor medewerkers:
vóór 9.00 uur
tussen 12.30 en 13.30
tijdens teamvergaderingen

ABSENTIE
In geval van absentie door bijvoorbeeld ziekte, therapie of belangrijke afspraken worden de keukenmedewerkers daarvan ruim van tevoren op de hoogte gesteld door de ouder/verzorger van de deelnemer.

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het huisreglement en deze te aanvaarden.

Akkoord om e-mailadres te bewaren om verwerking te kunnen behandelen. Voor meer info check onze privacyverklaring, met daarin meer info over hoe en waarom we uw gegevens bewaren.
* Verplicht veld