Boerenbedrijf

Novalishoeve_zuivelwerkplaats-

Het landbouwbedrijf van de Novalishoeve heeft een oppervlakte van ongeveer 40 ha.
Het is een gemengd bedrijf met veeteelt (melkkoeien en schapen), akkerbouw, grasklaverweides en tuinbouw, eigen productverwerking en -verkoop. Er wordt gewerkt volgens de biologisch-dynamische landbouwmethode waarvan de basis ontstaan is rond 1924 op aanwijzingen van Rudolf Steiner.

We werken zoveel mogelijk met gesloten kringlopen en gebruiken dus alleen eigen mest, die gemengd met het overige organische bedrijfsafval, vercomposteerd wordt. Deze mest-compost wordt verspreid over het land en dient als voeding voor de bodem en het bodemleven.
Onze dieren krijgen veevoer van eigen bodem (klavergraskuilvoer en hooi) en als krachtvoer graan (tarwe, rogge, haver en gerst). Het graan wordt door onze graanpletter tot vlokken geplet en gemixt met een kruiden- en mineralenmengsel.
Het strooisel voor in de stallen in de winter is afkomstig van eigen graan en van het rietmaaisel uit de sloten.

Kijk ook op de bedrijfswebsite, klik hier.

Bedrijfsgegevens:
•    Oppervlakte: 39 hectare klei en zavel
•    2 hectare erf en gebouwen
•    32 hectare weide
•    6 hectare graan
•    1 hectare tuinbouw
•    beheersgrond staatsbosbeheer
•    18 melkkoeien
•    50 schapen
•    vleesvee
•    kippen
•    eigen melkverwerking
•    eigen krachtvoer en stro
•    afzet: huisverkoop, aan winkels en restaurants en groothandel
•    landschapselementen en weidevogel beheer
•    Skal en Demeter certificaat