Financieel jaarverslag 2015

Activa 2015 Passiva 2015
Effecten 444.656 Eigen Vermogen 451.353
Bank 6.697
Totaal 451.353 Totaal 451.353

Inkomsten 2015 Uitgaven 2015
Donaties 4.133 Bankkosten 210
Dividend 7.781 Bijdrage zomervakantie bewoners 19.800
 Belegginsresultaat 4.705 Tekeningen Evangelietekst 3.630
Tekeningen Evangelieboek 800
Organsiatie sportdagen 1.250
Scorlewaldshop 20.000
Scorlewald kosten jaarbrief 500
  Totaal  16.618  Totaal 46.190
 Resultaat  29.572-