Financieel jaarverslag 2013

Activa 2013 Passiva 2013
Effecten 408.519 Eigen Vermogen 422.081
Bank 13.562
Totaal 422.081 Totaal 422.081

Inkomsten 2013 Uitgaven 2013
Donaties 9.883 Kosten vermogensbeheer 4.994
Resultaat vermogensbeheer 29.928 Administratiekosten 662
Bijdrage zomervakantie bewoners 13.575
Bijdrage Academie 5.000
Bijdrage opbaren overledenen 1.500
Bijdrage geluidsinstallatie Halde 2.500
 Totaal  39.811 Totaal 28.231
Resultaat 11.580