Stichting De Brink

StichtingDeBrink-Biodynamische-zorgboerderij-Noorderhoeve-Schoorl

Stichting de Brink ziet er op toe dat de vruchtbare landbouwgrond van de Noorderhoeve nu en in de toekomst bestemd blijft voor biodynamische landbouw, educatie en zorg.

De landerijen en boerengebouwen van de Noorderhoeve zijn eigendom van Stichting de Brink. De Brink is de onroerendgoedstichting van de Noorderhoeve die landbouwgrond veiligstelt en vruchtbaar houdt voor huidige en toekomstige generaties. Dat doet zij door grond aan te kopen en tegen zo laag mogelijke lasten ter beschikking te stellen aan de boeren van de Noorderhoeve. Dankzij De Brink kan dus telkens een nieuwe generatie boeren en hulpboeren op het land van de Noorderhoeve voedsel produceren in harmonie met plant, dier, mens en landschap. De Brink is enerzijds een terreinbeherende stichting en anderzijds de verbinding tussen alle mensen die vroeger, nu en in de toekomst op de Noorderhoeve wonen en/of werken.

Stichting de Brink is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat schenkingen, erfstellingen en legaten fiscaal aftrekbaar zijn. Met de verworven gelden kan De Brink bestaande landbouwgrond en gebouwen onderhouden en nieuwe landbouwgrond aankopen. De jaarverslagen van Stichting de Brink zijn te downloaden via www.stichtingdebrink.com/bestuur.

De Noorderhoeve heeft het Demeter-keurmerk voor biodynamische landbouw. Ook zijn we lid van de BD-Vereniging en pachten we vier hectare van Stichting BD Grondbeheer.