Team Reflectieformulier

Alle teams zijn uitgenodigd een teamreflectie te organiseren. Door als team met elkaar in gesprek te gaan en te reflecteren over het werk, krijg je als team gezamenlijk een goed beeld wat er speelt en hoe het ervoor staat. Wat gaat goed bijvoorbeeld, of juist slecht?

We doen deze teamreflecties ook omdat alle instellingen van de Raphaëlstichting deelnemen aan het landelijk kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader is een gezamenlijk initiatief van landelijke zorgaanbieders en andere partijen (het zorgkantoor en de IGZ bijvoorbeeld) en heeft als doel de kwaliteit van de zorg voor de cliënten te verbeteren. Voor 2018 is er besloten om – naast diverse andere onderzoeken – ook aan alle teams te vragen hoe zij zélf vinden dat de dingen gaan. Een teamreflectie is hier een goed instrument voor.

Uitleg werkwijze
Uitleg Werkwijze Teamreflectie

Video: Verschil Reflecteren en Evalueren
Zelfreflectie Is Geen Zelf Evaluatie (YouTube)

Extra informatie (Teamreflectie methodes)
Starr-methode (STARR)
Diverse methoden (Eenvoudige werkvormen voor reflectiemomenten zvb kopie)

Uploaden van de resultaten
Vul de resultaten van jouw team voor 31 december 2018 in op het desbetreffende formulier(en):

De teamreflecties maken deel uit van de Schouw. Klik hier voor informatie over de Schouw.

* Verplicht veld