Team Reflectie 2019

Alle teams zijn uitgenodigd een teamreflectie te organiseren. Door als team met elkaar in gesprek te gaan en te reflecteren over het werk, krijg je als team gezamenlijk een goed beeld wat er speelt en hoe het ervoor staat. Wat gaat goed bijvoorbeeld, of juist slecht?

We doen deze teamreflecties ook omdat alle instellingen van de Raphaëlstichting deelnemen aan het landelijk kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader is een gezamenlijk initiatief van landelijke zorgaanbieders en andere partijen (het zorgkantoor en de IGZ bijvoorbeeld) en heeft als doel de kwaliteit van de zorg voor de cliënten te verbeteren.

Uploaden van de resultaten
Vul de resultaten van jouw team vóór 31 december 2019 in op het Teamreflectieformulier 2019

Uitleg werkwijze
Uitleg Werkwijze Teamreflectie

Video
Het wonder van Waarom? (YouTube)
Zelfreflectie Is Geen Zelf Evaluatie (YouTube)

Methoden van reflecteren

* Verplicht veld