Meldformulier datalek

Wat is een datalek?
Er is alleen sprake van een datalek als zich een beveiligingsincident heeft voorgedaan. Bij een beveiligingsincident kan gedacht worden aan het verlies van een USB-stick, diefstal van een laptop, inbraak door een hacker, uitlenen wachtwoord, programma niet afsluiten, papieren zorgdosiers onbeheerd laten liggen etc.
Niet elk beveiligingsincident is ook een datalek. Er is sprake van een datalek als er persoonsgegevns verloren zijn gegaan of dat onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens niet kan worden uit gesloten.

Doel
Door het invullen van dit meldingsformulier kunnen datalekken worden geregistreerd, geanlyseeerd en de benodigde acties worden ingezet.
De melding komt bij een commissie die afhankelijk van de ernst van de melding de benodigde acties zal ondernemen.

Geef een beschrijving van het incident, waarbij de inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens zich heeft voorgedaan
Gehashte data is niet te herleiden tot de oorspronkelijke data: er wordt namelijk gebruik gemaakt van een onomkeerbaar algoritme
Akkoord om e-mailadres te bewaren om verwerking te kunnen behandelen. Voor meer info check onze privacyverklaring, met daarin meer info over hoe en waarom we uw gegevens bewaren.
* Verplicht veld