Algemeen

Croon-en-Bergh-1

Croon en Bergh is een kleinschalige woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een onderdeel van Scorlewald. Het woonhuis is gesitueerd in een grote stolpboerderij, waarin acht volwassenen met een complexe zorgvraag wonen. Aan de stolpboerderij is een huis gekoppeld, waarin de huisleider woont.

Om de boerderij ligt een gebied van ongeveer 1 hectare, met een groentetuin, een boomgaard, een (warme) kas en een kwekerij voor snijheesters en bloemen. In de kas worden tuinkruiden gekweekt en er wordt gewerkt aan verschillende passende producten voor de verkoop.

Aansluitend aan de huiskavel ligt een gebied van ca. 2 ½ hectare waarin een waterbergingproject is ontwikkeld door het Hoogheemraadschap. Dit gebied mag door clienten en medewerkers gebruikt worden.

Wij willen op deze plek een woon- en werkomgeving creëren, waarin de bewoners zich veilig en geborgen kunnen voelen. Wij laten ons hierbij inspireren door het antroposofisch mens- en wereldbeeld, met elkaar een gemeenschap vormend waarin dienstbaarheid (in de zin van het vergroten van de zelfredzaamheid), gelijkwaardigheid (in de zin van “kinderen van een vader zijn wij allemaal”) en tegenwoordigheid van geest (in de zin van wakkere aanwezigheid en openheid naar de geestelijke wereld) de basis vormen voor onze beroepshouding.
Er is aandacht voor de ontwikkelingsvraag van elke bewoner, uitgaande van de mogelijkheden die iemand heeft. Zo willen wij voor iedereen de ruimte en de veiligheid scheppen, waarbinnen iemand zichzelf kan zijn, zich kan ontwikkelen en kan groeien naar een grotere mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
Hiertoe verzorgen wij in het woonhuis een rustige, warme sfeer met veel aandacht voor de omgeving qua materiaal- en kleurkeuze. Ook het sociale leven wordt met aandacht verzorgd, bijvoorbeeld bij de dagelijkse opening in de kas, de gezamenlijke (biologische) maaltijden, een voorleesmoment aan het einde van elke werkdag, de wekelijkse muziekmiddag. In het werk is er een duidelijke dagstruktuur, met voor sommige bewoners een individueel dagprogramma. Ook de dagen van de week zijn herkenbaar, door terugkerende gewoontes en activiteiten. Door het jaar heen volgen wij het ritme van de natuur en de (christelijke) jaarfeesten. De afwisseling van inspanning en ontspanning wordt voor elke bewoner individueel bepaald, wij werken vanuit het idee dat er een evenwicht moet zijn tussen wat iemand kan en wat iemand aankan, dat is voor iedereen verschillend. Er is in het werk geen productiedruk, wel ligt er de nadruk op dat de producten verkocht gaan worden. Zo kunnen de bewoners zich betekenisvol voor de samenleving voelen.

Naast het werken aan producten ligt er op Croon en Bergh een grote nadruk op het werken voor en met elkaar aan de middelen van bestaan en aan de verzorging van de omgeving. De bewoners werken op hun woonplek, de medewerkers zijn op het ene moment werkleider, op het andere moment verzorgende (groepsleider). De verschillende werkgebieden waarin de dienstbaarheid naar elkaar toe tot uitdrukking komt zijn: de groentetuin, de verzorging van de maaltijden, de verzorging van de directe omgeving van de boerderij, met name de borders en het terras. Om dit te kunnen realiseren werken wij met een team van vaste medewerkers, bijgestaan door goed ingewerkte invallers. Om als team te kunnen opereren doen wij veel aan scholing en verdieping, zodat wij goed op elkaar afgestemd raken en blijven.
Daarnaast is er een enthousiaste groep vrijwilligers, die op verschillende gebieden voor extra handen zorgen. Ook de ouders participeren in de zorg, zij zijn immers de ervaringsdeskundigen.
Croon en Bergh ligt in een kleine dorpsgemeenschap. Wij streven ernaar deel uit te maken van deze dorpsgemeenschap, door (steeds meer) mee te (gaan) doen aan verschillende dorpsactiviteiten en, omgekeerd, door een gastvrije uitstraling te verzorgen.