Bewindvoering, mentor- of curatorschap
Zodra een kind 18 jaar wordt is het meerderjarig en hebben ouders officieel niks meer te zeggen. Dit kan een probleem worden als het kind zijn belangen niet kan behartigen. Om problemen te voorkomen kunnen de ouders, voordat het kind 18 jaar wordt, bij de rechtbank een verzoek indienen voor bewindvoering en/of mentorschap of curatorschap. Ouders kunnen zelf benoemd worden als bewindvoerder, mentor of curator. Een bureau kan ook benoemd worden. Klik hier  voor meer informatie.

Kinderbijslag en TOG-regeling
De kinderbijslag en TOG regeling vervallen zodra het kind 18 jaar wordt.

Wajong uitkering
Als een kind 17 jaar is moet er door ouders een Wajong- uitkering worden aangevraagd bij het UWV. 4 Maanden voor de 18e verjaardag moet de aanvraag bij het UWV binnen zijn, zodat de uitkering op tijd verstrekt kan worden. Zie voor meer informatie: www.uwv.nl.

Voor jongeren met een Wajong-uitkering kan een stadspas worden aangevraagd. Hiermee krijgt het kind kortingen bij diverse activiteiten. Zie voor meer informatie: www.stadspas.nl

Eigen bijdrage
Kinderen en jongeren onder de 18 jaar betalen geen eigen bijdrage. Vanaf de 18e verjaardag verandert dit. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Dit hangt o.a af van de hoogte van het inkomen. Zie voor meer informatie: www.hetcak.nl

Bijdrage in vervoer
We vragen een bijdrage voor de vervoerskosten voor niet-PGB-cliënten.
PGB-cliënten kunnen tegen betaling gebruik maken van onze vervoersmogelijkheden, afhankelijk van de locatie waar zij wonen.