KDC De Appelboom _ jaartafel

We zien de cliënt en diens ouders, verwanten en/of wettelijk vertegenwoordigers als partners in de zorg. Samen geven wij gestalte aan de best mogelijke zorg. In overeenstemming met de cliëntenraad heeft Midgard (waar de Appelboom onderdeel van is) is een visiestuk ontwikkeld “Ouders als partners in de zorg bij Midgard – richtingen om dit realiseren”. Klik hier om het visiestuk te downloaden.

De ouders nemen een belangrijke plek in binnen De Appelboom. De medewerkers en de ouders zoeken vanuit een gezamenlijk belang en interesse naar een geschikte ontwikkelingsweg. Veelvuldig contact via diverse wegen wordt gebruikt om deze ontwikkelingsweg ook te blijven volgen.

Er is een cliëntenraad Midgard/Appelboom waar ouders van de Appelboom ook plaats in kunnen nemen.

Voor ieder kind vindt jaarlijks een zorgplanbespreking plaats. In deze bespreking wordt het beeld van het kind beschreven en door zowel medewerkers als ouders besproken. Dit leidt tot een perspectief van waaruit een handelingsplan wordt geschreven. Deze wordt twee keer per jaar geevalueerd met ouders.

Ook worden er ouderavonden georganiseerd rondom thema’s.

Naast de intensieve samenwerking met ouders vindt ook samenwerking plaats met vele andere instanties en instellingen zoals MEE, CIZ, VISIO, het speciaal onderwijs, Centrum voor Consultatie en Expertise, Dienstencentrum Queeste en Midgard.