De Appelboom heeft in de verschillende groepen nog plaatsen beschikbaar.
Neem contact op met Midgard,tel.: 0226-393944.

De Appelboom KDC

In KDC De Appelboom in Tuitjenhorn worden dagactiviteiten aangeboden aan kinderen en jongvolwassenen met een speciale zorgvraag. Deze vraag kan zowel van fysieke als psychische aard zijn (autisme gerelateerd, hechtingsproblematiek, enz.). De Appelboom biedt een warme en veilige omgeving waarin ontwikkeling centraal staat. Ook kinderen die in het Voortgezet Speciaal Onderwijs overvraagd worden bieden we dagbesteding waarbij de geleerde kennis onderhouden wordt.

Ons gebouw ligt in een landelijke omgeving aan de rand van het terrein van Midgard. In de groepen wordt er vraag- en cliëntgericht gewerkt; wat heeft hij of zij nodig om te groeien? Er is plaats voor 32 kinderen.

In het kinderdagcentrum volgen de kinderen/jongvolwassenen in de leeftijd van 0 tot plm. 23 jaar in een groep, een therapeutisch leerprogramma dat op basis van leeftijd en mogelijkheden is samengesteld. Dit programma wordt groepsgericht aangeboden en voor ieder kind individueel aangepast en vertaald. Ook voor de kinderen van 0 – 4 jaar bieden wij mogelijkheden in de vorm van ontwikkelingsprogramma’s.

KDC De Appelboom

Vanaf 16 jarige leeftijd wordt er elk jaar tijdens de zorgplanbespreking opnieuw gekeken of de dagbesteding in De Appelboom nog een geschikte plek is. Mocht dit niet zo zijn dan zullen wij ouders/wettelijke vertegenwoordigers helpen om naar een geschikte vervolg-dagopvang te zoeken.
Kijk ook bij: visie en: dagrogramma

Openingstijden kinderdagcentrum – maandag t/m vrijdag: 09.00 t/m 15.15 uur
We zijn het gehele jaar geopend, met uitzondering van de feestdagen.
Openingstijden vakantieopvang – vakantieopvang: 09.00 – 15.15 uur (en op aanvraag) in de vakantieweken.